Primary 3&4 Saya Boleh Mengarang

9789814972437
Assessment Book
$9.90
$9.90

Buku ini mengetengahkan ciri-ciri penulisan yang hebat yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar.
Ciri-ciri yang akan dikupas ialah:
· Idea yang Menarik
· Penyusunan yang Teratur
· Suara Penulis yang Meyakinkan
· Pemilihan Perkataan yang Tepat dan Hebat
· Bahasa yang Gramatis dan Indah

Setiap bab akan disertakan dengan karangankarangan contoh dan latihan. Bank plot, latar cerita, watak dan perwatakan, perasaan, kata kerja dan kata adjektif, peribahasa dan bandingan semacam juga dimuatkan untuk kegunaan para pelajar.

Author :Hayati Abdullah
Publisher Year:2021
Book Pages :160

You have successfully subscribed!
This email has been registered